Koordynator: Hanna Kawecka

Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA” mieści się w budynku Amfiteatru: ul. Sienkiewicza 6, 86-100 Świecie.

 

Batik, ceramika, malarstwo, rysunek, grafika.
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat.
Raz w tygodniu 1,5 godziny.
Instruktor: Hanna Kawecka.
Odpłatność: 50 zł/mies.

Sekcja Ceramiki Artystycznej dla dorosłych
Raz w tygodniu 3 godz.
Instruktor: Justyna Pogoda.
Odpłatność: 70 zł/mies.

Zajęcia artystyczne dla dorosłych (malarstwo, rysunek, grafika)
Raz w tygodniu 3 godz.
Instruktor: Urszula Kulczyk.
Odpłatność: 70 zł/mies.

Zajęcia artystyczne dla młodzieży (malarstwo, rysunek)
Raz w tygodniu 3 godz.
Instruktor: Urszula Kulczyk.
Odpłatność: 50 zł/mies.

Mały Grafik – trzymiesięczne warsztaty skierowane do dzieci w wieku 8-14 lat.
Spotkania raz w tygodniu po 60 minut – poniedziałki, godz. 15:45-16:45, sala konferencyjna.
Zajęcia prowadzone w oparciu o programy i aplikacje do tworzenia grafiki komputerowej.
Prowadzenie: Natalia Głowala.
Odpłatność: 30 zł/mies.

Kółko Fotograficzne (fotografia analogowa, cyfrowa)
Zajęcia dla młodzieży (13+) i dorosłych.
Spotkania raz w tygodniu po 3 godziny: czwartki, godz. 17:00-20:00.
Instruktor: Bartłomiej Marchlewski.
Odpłatność: młodzież 40 zł/mies., dorośli 50 zł/mies.